Profil działalności

 

  • usługi transportowe
  • wynajem urządzeń kompaktujących - kompaktory, praso-kontenery, belownice, brykieciarki
  • wynajem kontenerów
  • zagospodarowanie produktów ubocznych, nadmiarowych stocków magazynowych
  • gospodarowanie odpadami
  • przetwórstwo tworzyw sztucznych
  • doradztwo środowiskowe