Oferta

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

Świadczymy usługi pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej ładowności od 6 do 24 ton oraz przewóz materiałów sypkich/masowych zestawami kontenerowymi, pojazdami samowładowczymi (walking floor) do 27 ton - całkowita masa zestawu samochodowego nie więcej niż 40 ton.

WYNAJEM URZĄDZEŃ KOMPAKTUJĄCYCH - KOMPAKTORY, PRASO-KONTENERY, BELOWNICE, BRYKIECIARKI

Zapewniamy naszym klientom wynajem krótko i długoterminowy specjalizowanych urządzeń redukujących objętość. Usługę tę świadczymy poprzez wynajem pionowych belownic hydraulicznych o nacisku do 50 ton oraz kontenerów kompaktujących o nacisku do 24 ton. W przypadku materiałów sypkich poddających się kompaktowaniu sugerujemy stosowanie brykieciarek.

WYNAJEM KONTENERÓW, POJEMNIKÓW

Jesteśmy w stanie wyposażyć naszych klientów w cały typoszereg pojemników - począwszy od pojemników 120 litrów, 240, 1100 - aż do 40 cbm. Pojemniki mogą być na życzenie wykonane w wersji kwasoodpornej, z dodatkowymi wannami odciekowymi/wychwytowymi. Zapewniamy także wynajem pojemników transportowych, samowładowczych, magazynowych.

ZAGOSPODAROWANIE PRODUKTÓW UBOCZNYCH, NADMIAROWYCH STOCKÓW  MAGAZYNOWYCH

Poprzez szerokie portfolio klientów z różnych branż jesteśmy w stanie efektywnie kojarzyć klientów poszukujących produktów ubocznych oraz nadmiarowych stocków magazynowych.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dokładnie wiemy, na czym polega zagospodarowanie odpadów, dlatego odbieramy od klientów odpady i staramy się zagospodarowywać je zgodnie z zasadą "piramidy recycklingu" i zasadą "najmniej szkodzić". Nasza oferta obejmuje zagospodarowanie odpadów dla firm, ponieważ wiemy, że nie każdy posiada wiedzę, jak to odpowiednio zrobić. Wystarczy skontaktować się z nami - pomożemy! Dokładna utylizacja odpadów zgodnie z ochroną środowiska jest dla nas priorytetowa.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Spośród szerokiego spektrum produktów i odpadów, jakimi dysponujemy, szczególne znaczenie odgrywają tworzywa sztuczne. Poprzez wieloletnią praktykę i wiedzę, jaką zdobyliśmy przy obsłudze klientów, wypracowaliśmy efektywną metodologię przetwórstwa tworzyw sztucznych. Przetwarzamy szeroką gamę materiałów opakowaniowych, odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z produkcji, a także z odzysku materiałowego. Do grona tych materiałów należą poliolefiny, tworzywa techniczne oraz specjalistyczne. Recykling tworzyw sztucznych jest dla nas priorytetem, ponieważ wiemy, jak ważne jest to dla ochrony środowiska. Przetwórstwo tworzyw sztucznych to nasz konik.

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

W świetle nieustającej karuzeli legislacyjnej jesteśmy w stanie, jako specjalista doradzać i "prowadzić za rękę" klientów szukających optymalizacji zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Wytłumaczymy Państwu dokładnie, jak działa recykling tworzyw sztucznych i wiele więcej. Bardzo dobrym rozwiązaniem dla środowiska są regranulaty tworzyw.