Oferta

 

USŁUGI TRANSPORTOWE

Świadczymy usługi pojazdami ciężarowymi o dopuszczalnej ładowności od 6 do 24 ton oraz przewóz materiałów sypkich/masowych zestawami kontenerowymi, pojazdami samowładowczymi (walking floor) do 27 ton - całkowita masa zestawu samochodowego nie więcej niż 40 ton.

WYNAJEM URZĄDZEŃ KOMPAKTUJĄCYCH - KOMPAKTORY, PRASO-KONTENERY, BELOWNICE, BRYKIECIARKI

Zapewniamy naszym klientom wynajem krótko i długoterminowy specjalizowanych urządzeń redukujących objętość. Usługę tę świadczymy poprzez wynajem pionowych belownic hydraulicznych o nacisku do 50 ton oraz kontenerów kompaktujących o nacisku do 24 ton. W przypadku materiałów sypkich poddających się kompaktowaniu sugerujemy stosowanie brykieciarek.

WYNAJEM KONTENERÓW, POJEMNIKÓW

Jesteśmy w stanie wyposażyć naszych klientów w cały typoszereg pojemników - począwszy od pojemników 120 litrów, 240, 1100 - aż do 40 cbm. Pojemniki mogą być na życzenie wykonane w wersji kwasoodpornej, z dodatkowymi wannami odciekowymi/wychwytowymi. Zapewniamy także wynajem pojemników transportowych, samowładowczych, magazynowych.

ZAGOSPODAROWANIE PRODUKTÓW UBOCZNYCH, NADMIAROWYCH STOCKÓW  MAGAZYNOWYCH

Poprzez szerokie portfolio klientów z różnych branż jesteśmy w stanie efektywnie kojarzyć klientów poszukujących produktów ubocznych oraz nadmiarowych stocków magazynowych.

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Dokładnie wiemy, na czym polega zagospodarowanie i utylizacja odpadów w Łodzi, dlatego odbieramy od klientów odpady i staramy się zagospodarowywać je zgodnie z zasadą "piramidy recycklingu" i zasadą "najmniej szkodzić". Nasza oferta obejmuje zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych dla firm, ponieważ wiemy, że nie każdy posiada wiedzę, jak to odpowiednio zrobić. Wystarczy skontaktować się z nami - pomożemy! Dokładna utylizacja i zagospodarowanie odpadów dla firm w łódzkim województwie zgodnie z ochroną środowiska jest dla nas priorytetowa.

PRZETWÓRSTWO TWORZYW SZTUCZNYCH

Spośród szerokiego spektrum produktów i odpadów, jakimi dysponujemy, szczególne znaczenie odgrywają tworzywa sztuczne. Poprzez wieloletnią praktykę i wiedzę, jaką zdobyliśmy przy obsłudze klientów, wypracowaliśmy efektywną metodologię przetwórstwa tworzyw sztucznych na terenie łódzkiego województwa. Przetwarzamy szeroką gamę materiałów opakowaniowych, odpadów tworzyw sztucznych pochodzących z produkcji, a także z odzysku materiałowego. Do grona tych materiałów należą poliolefiny, tworzywa techniczne oraz specjalistyczne. Recykling tworzyw sztucznych w województwie łódzkim jest dla nas priorytetem, ponieważ wiemy, jak ważne jest to dla ochrony środowiska. Przetwórstwo tworzyw sztucznych i recykling w Łodzi to nasz konik.

DORADZTWO ŚRODOWISKOWE

W świetle nieustającej karuzeli legislacyjnej jesteśmy w stanie, jako specjalista doradzać i "prowadzić za rękę" klientów szukających optymalizacji zagadnień związanych z gospodarką odpadami. Wytłumaczymy Państwu dokładnie, jak działa recykling tworzyw sztucznych i utylizacja odpadów na terenie łódzkiego województwa i wiele więcej. Bardzo dobrym rozwiązaniem dla środowiska są regranulaty tworzyw.